• Millora efectivitat en la captació de clients potencials (leads).
  • Avantatge competitiu en actuacions en coneixer previament informació del usuari.
  • Estaviem temps i recursos en consultes d'usuaris
  • Atenció al client automatica 24/7
  • Primera linea de defensa activada permanentment.
  • Enviament de missatges amb una tasa d'apertura > 90% Remarketing (traçabilitat) del usuari clara.

Formulari de contacte

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
Invalid Input
Invalid Input

Qué és un Chatbot?

Un chatbot és un servei, definit per unes regles, webservices i intel·ligència artificial, amb el qual un usuari pot interactuar amb la nostra empresa o negoci a través d'una interfície de xat.

Aquest chatbot, pot evolucionar i aprendre amb el temps.

El servei que dóna pot ser realment molt variat, generació de leads, atenció al client, vendes, etc. Aquest servei és accessible a través de multitut de dispositius (Facebook Messenger, SMS, etc).

Actualment són una gran oportunitat de negoci per a qualsevol empresa o servei.

Hi ha prediccions sobre els ChatBox que situen el seu ús en un futur proper per sobre de les webs, ja que són més ràpids, més adaptats a l'usuari tant en forma, ja que és independent del dispositiu, com en contingut, ja que simplement ens dóna el que demanem, i d'ús molt més senzill.

Actualment passem el 90 % del nostre temps amb el mòvil en plataformes de correu i missatgeria.

Avantatges d'un Chatbot

Servei inmediat de resposta. Quan un client ens contacta a través de la web o a través de la plana de facebook tenim un client potencial en calent. Normalment es triga unes hores o dies a respondre, que poden fer que el client es refredi. Amb un chat box tenim una resposta, accions i dialec inmediat amb el usuari.

Si es una resposta repetitiva o que ja tenim a la nostra 'experiencia', solucionem el problema de manera inmediata i sense despesa de temps ni recursos per part de la nostra empresa, a banda de donar una alta imatge d'eficiencia.

En el aspecte de servei al client, aquest Chatbot ens proporciona una bona primera linea de defensa davant possibles dubtes o queixes dels usuaris 24 hores al dia i 7 dies a la setmana.

Podem aconseguir molta informació del client via Facebook, cosa que podem aprofitar en avantatge nostre, donant una resposta molt mes personalitzada i per tant més efectiva. També en aquest aspecte podem fer facilment un retargeting del usuari, seguir les seves diferents visites i trajectories, i actuar en consecüència.

Podem fer enviaments de missatges als usuaris (broadcast) amb una super-alta efectivitat. Enviant missatges via messenger, tenim una tasa de apertura (open-rate) del 90 %, comparat a un 20-30 % en el email marketing o inmails del Linkedin.

La presencia digital ens ensenya que hem d'estar on estigui el noste client, d'aquesta manera veiem la gran oportunitat de negoci per a cualqsevol empresa el estar present a les missatgeries.

Prova el nostre ChatBot

Vols saber-ne més?


Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Copyright © 2017 SIBEOS S.L. All rights reserved.